BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

15 juni 2015 @ 08:00 door | 7 reacties

Vlissingen in de Middeleeuwen

Vlissingen viert dit jaar dat het 700 jaar geleden stadsrechten kreeg. Met diverse activiteiten wordt dat gevierd en herdacht. De Bibliotheek Vlissingen organiseert samen met het Gemeentearchief Vlissingen een aantal symposia. De eerste was op 29 mei in het Stadhuis van Vlissingen. Het thema was: Vlissingen en Middeleeuwen. De zaal zat bomvol toehoorders.

Ontstaan en ontwikkeling
De eerste spreker was Professor dr. Peter Hendrikx, emeritus hoogleraar in de Nederzettingsgeschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. redacteur van het eerste deel van ‘De Geschiedenis van Zeeland‘. Professor Hendrikx zette uitvoerig uiteen hoe en waarom Vlissingen is ontstaan als havenplaats in de Scheldedelta, waar handel, vrachtvaart, visserij en nijverheid de motor van de economie vormde. Hij vergeleek de ontstaansgeschiedenis met andere havenplaatsen in Zeeland, zoals Zierikzee, Brouwershaven en Veere. Hij citeerde daarvoor uit archiefstukken waarin de ambachtsheerlijkheden uitvoerig zijn beschreven. De havenplaatsen worden hierin niet genoemd, maar de daarin genoemde afmetingen komen precies overeen met de eerst kaarten van J. van Deventer.

Varschen harinc ende ghezouten
De tweede spreker was Peter van Druenen,  historicus en o.a. auteur van ‘Vissers, Kapers, Arbeiders‘ over 700 jaar geschiedenis van Vlissingen. Hij ging in op de Vlissingse haringvangst als hoofdbron van inkomsten in de Middeleeuwen en de relatie daarvan met Antwerpen. Antwerpen had een grote regionale haringmarkt voor verse vis. Het haring kaken bestond wel, maar de vis werd inferieur gevonden omdat het kaken toen nog aan land gebeurde. Toen de graaf van Vlaanderen besloot om de haringmarkt naar Mechelen te verplaatsen, stortte de  markt in en dreigde hongerdood. Het bracht Antwerpen op de rand van het faillissement. De Antwerpenaren besloten om zelf weer een markt op te zetten, waarvoor ze aanbevelingsbrieven schreven, o.a. om de Vlissingse vissers (weer) te laten leveren.

Vorming van Zeeland in de 14e eeuw
Professor dr. Arjan van Dixhoorn, als Hurgronje Professor of History verbonden aan de University Collage Roosevelt in Middelburg, behandelde met een theoretisch- filosofische benadering het gebruik van kronieken als bron van geschiedschrijving. Hij stelde dat die niet klakkeloos als historische bron zou moeten worden geciteerd omdat deze eerder een politieke actor zijn, die de graven een moralistisch spiegel voorhouden. Hij behandelde frasen uit belangrijke Franse, Engelse en Duitse kronieken om daarmee aan te tonen dat Zeeland alleen maar als politieke staat kon ontstaan omdat het gebied zo lang omstreden is. Dankzij vooral ook de Zeeuwse edelen, die een bemiddelende rol speelden in de conflicten tussen Vlaamse en Hollandse graven, is de macht uiteindelijk aan Zeeland zelf gegeven. In tegenstelling tot al die andere relatief autonome regio’s als Waterland, West-Friesland en  Kennemerland die zijn opgeslokt door Holland..

Kasteel van West-Souburg
Jan Kuipers, verbonden aan de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en publicist van archeologische en historische boeken. Hij schetste met behulp van tekeningen en plattegronden de ontstaansgeschiedenis en teloorgang van het kasteel van West-Souburg. Hij stelde de belangrijkste bewoners voor en ging in op de materiële cultuur. Opvallende daarbij was dat op afbeeldingen vaak twee hoofdtorens worden afgebeeld, maar dat archeologen van slechts één toren de fundamenten hebben gevonden.

Op vrijdagmiddag 26 juni 2015 is de tweede bijeenkomst in het Arsenaaltheater, Arsenaalplein 1, 4381 BL Vlissingen. Aanvang: 13.30 uur. Sprekers op dit tweede symposium zijn: Ronald den Broerder, Johan de Koning en Wytze Patijn.

Heeft u belangstelling voor dit symposium? Meld u dan aan door overmaking van 5 euro op bankrekening NL40RABO0349339112 t.n.v. Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen, onder vermelding van uw naam, adres en e-mailadres. De toegangsprijs is€ 5,00 euro. Uw aanmelding wordt bevestigd.

Reageren

7 thoughts on “Vlissingen in de Middeleeuwen

 1. arjan van dixhoorn schreef:

  In tegenstelling tot al die ander grote graafschappen (Friesland, Henegouwen) die zijn opgeslokt door Holland en Gelderland.

  Dit klopt niet. Het moet zijn:

  In tegenstelling tot al die andere relatief autonome regio’s als Waterland, West-Friesland en Kennemerland die zijn opgeslokt door Holland.

  Misschien wilt u het in die zin veranderen? Alvast dank!

  1. DickyPedia schreef:

   Aangepast! Dank voor de aanvulling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA