BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

27 november 2015 @ 13:27 door | 3 reacties

Bibliotheek organiseert Leesnetwerk: BoekStart in de kinderopvang

Op woensdagmiddag 18 november j.l. organiseerde Bibliotheek Vlissingen in Bredeschool Kroonjuweel in Oost Souburg een leesnetwerk bijeenkomst voor alle (voor)leescoördinatoren van de kinderopvang en basisscholen op Walcheren. Een geslaagde middag met meer dan 30 deelnemers. De aansluitende workshop ‘Muziek op Schoot’ leverde veel nieuwe inzichten op.

Waarom (voor)lezen in de kinderopvang?
BoekStart in de kinderopvang is een vervolg op het project BoekStart voor baby’s in de Bibliotheek. De Bibliotheek heeft een belangrijke rol. In samenwerking met de kinderopvang wordt een rijke en stimulerende leesomgeving gecreëerd voor jonge kinderen van 0-4 jaar. Voorlezen en leesbevordering moet een vaste plek krijgen in de kinderopvang, met o.a. een voorleesplan. Per kinderopvanglocatie heeft één pedagogisch medewerker de training ‘voorleescoördinator in de kinderopvang’ gevolgd bij Bibliotheek Vlissingen. De voorleescoördinatoren zorgen ervoor dat voorlezen regelmatig in het werkoverleg geagendeerd wordt en ouders geïnformeerd worden over het voorlezen in de groepen en door de ouders thuis. Zij zetten in samenspraak met de leidinggevende het voorleesbeleid binnen de eigen locatie op en onderhouden in het leesnetwerk het contact met de Bibliotheek en de andere voorleescoördinatoren.

Leesnetwerk
Het leesnetwerk is een vast programmaonderdeel van BoekStart in de kinderopvang. In de bijeenkomsten van het leesnetwerk wisselen de voorleescoördinatoren ervaringen uit. De bibliotheek zorgt voor leuke nieuwe boeken voor kinderen van 0-4 jaar.

Bibliotheek Vlissingen heeft de goede gewoonte om aansluitend aan de leesnetwerkbijeenkomsten, een aanvullend (deskundigheidbevorderend) programma aan te bieden. Ditmaal organiseerde wij in samenwerking met ZB| Bibliotheek van Zeeland de workshop ‘Muziek op Schoot’ voor (voor)leescoördinatoren en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang maar ook collega’s en leesconsulenten van ‘de Bibliotheek op school’ waren van harte welkom.

Die werd gegeven door de zeer bevlogen en kundige muziekpedagoge Anne Marijke de Jong, van Stemstudio, http://stemstudio.eu/. Overal in het land wordt Muziek op Schoot gegeven door speciaal hiervoor opgeleide docenten. Doel is om alle jonge kinderen vanaf de geboorte in aanraking te laten komen met muziek. Bij Muziek op Schoot wordt spelenderwijs gewerkt aan gevoel voor muziek, expressie en bewegen. Zingen, spelen en dansen is niet alleen gezellig, maar ook goed voor de taal- en motorische ontwikkeling.

Het prentenboek ‘We hebben er een geitje bij’, verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016, stond centraal. Het was een feest om de peuter en kleuter liedjes te zingen over boerderijdieren. Het zou mooi zijn, als de voorlezers, de pedagogisch medewerkers dit hele liedrepertoire uit hun hoofd zouden kennen.. Op elk moment van de dag, samen zingen; bij het werken, voorlezen, spelen, etc., of wanneer het maar van pas komt! Anne Marijke moedigde de groep aan om gebaren te maken bij de liedjes (belangrijk voor jonge kinderen) en te bewegen op de muziek (“gebruik de hele speelzaal maar”, zie ook het filmpje.. ) Tussendoor friste zij onze kennis van muziek met het jonge kind op met wat handige tips: “Denk eraan dat je liedjes voor peuters in een rustig tempo zingt. Vaak wordt er op een cd in een te rap tempo voor jonge kinderen gezongen”. En: “Zing het liedje een paar keer achter elkaar; kinderen kunnen dan eerst naar jou luisteren en daarna zullen ze pas mee gaan zingen, moedig ze daartoe aan”. Zij stipte ook de zogenaamde ‘kleuterdreun’ aan: g-a-g-e; willen we bereiken dat (jonge) kinderen gaan zingen dan is het belangrijk dat de toonomvang niet te groot is en ook de juiste toonhoogte (g) is hierbij van belang. Sommige liedjes maakte ze aanschouwelijk met grappige speeltjes, zoals het plankje met de kippen die aan ‘t pikken gingen, als je ze even in het rond draait. Of de muisjes in een mooi rood stoffen doosje, die je met je vingers eruit kunt duwen; erg leuk en belangrijk voor jonge kinderen!

Later kwam de mand met (zelfgemaakte) ritmestokjes tevoorschijn. Volgens Anne Marijke ook al goed bruikbaar bij muziek met jonge kinderen. Probeer bij het tikken met de stokjes steeds weer iets toe te voegen, vertelde zij. Bijvoorbeeld door de kinderen te leren luisteren naar de trommel: “Als de trommel stopt, stoppen jullie ook” (concentratie!) Ook kregen een paar deelnemers een xylofoon aangereikt, en de opdracht de maat te tikken, de ene op één klankstaaf (ja, dan komt het wel op maatgevoel aan…) en de ander op afwisselend twee klankstaven.

De workshop werd afgesloten met het zingen met gebaren van het speciaal voor De Nationale Voorleesdagen, gecomponeerde liedje ‘We hebben er een geitje bij’.

Anne Marijke heeft ons een ‘muzikale rugzak’ meegegeven, boordevol liedjesboekentips zoals ‘Kriebel kriebel Snorrebaard’ en de liedjesbundeltjes van wijlen Herman Broekhuizen en de lijst met dierenliedjes. Maar ook met haar aanstekelijke enthousiasme om lekker veel te zingen (“Iedereen kan het!”) en plezier te beleven met de kinderen.

(Auteur: Leni Beijer, afdeling educatie Bibliotheek Vlissingen)

Reageren

3 thoughts on “Bibliotheek organiseert Leesnetwerk: BoekStart in de kinderopvang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA