BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

26 januari 2016 @ 16:23 door | 1 reactie

Bibliotheek presenteert toekomstscenario’s

Vorig jaar schreef ik over een zorgelijk jaar. Wij staan voor een ingrijpende financiële taakstelling. In het eerste kwartaal van 2015 leverden wij vier scenario’s in, die beschreven op welke manieren Bibliotheek Vlissingen kan voldoen aan de opdracht om € 1,1 miljoen (ofwel 66% van het budget 2015) goedkoper te gaan werken.

De scenario’s in het kort
Het eerste plan gaf vorm aan de wens van het college om een verkleinde Bibliotheek in het centrum en bibliotheken op alle basisscholen in stand te houden. Dat blijkt echter niet aan de financiële taakstelling te voldoen. Daarom is er in dat jaar verder gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden of andere manieren om de kosten te dekken. De andere drie scenario’s kunnen wel binnen het verkleinde budget uitgevoerd worden, maar beperken zich dan tot een deelaspect van het Bibliotheekwerk. Zo biedt de ene route alleen nog diensten voor de jeugd, terwijl de andere route alleen een verkleinde stadsbibliotheek zonder diensten op scholen biedt.

Boekenuitleen is al lang geen kerntaak meer
Af en toe komt er advies bij deze zoektocht naar kostenbesparingen dat luidt: ‘Beperk je toch tot het uitlenen van boeken!’ In het ruim 100-jarige bestaan van Bibliotheek VlissiBoekenngen spelen boekenkasten en uitleen natuurlijk een dominante rol, maar dat uitlenen de kerntaak van openbare bibliotheken is, geldt al lang niet meer. In onze gedigitaliseerde en steeds complexer wordende maatschappij spelen boeken immers niet meer de grootste rol in kennisoverdracht en informatievoorziening. Zorgen dat mensen kunnen en willen lezen, in wat voor vorm dan ook, is al vele jaren de kernopdracht van de Bibliotheek. Onze kerntaak is het stimuleren van de ontwikkeling van burgers op het punt van hun vaardigheden in het gebruik van taal, informatie en digitale media. Wij begeleiden burgers in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze betrokken en zelfredzaam door het leven gaan!

Niet afwachtend
Komend voorjaar beslist de gemeenteraad op welke wijze de Bibliotheek haar bezuinigingsopdracht moet uitvoeren. In een informatiebijeenkomst in het stadhuis van Vlissingen op donderdag 4 februari presenteert de Bibliotheek de verschillende scenario’s.
Maar we wachten niet lijdzaam af tot er een besluit valt. Zover het kan, werken we nu al goedkoper. We moeten immers in 2016 al een kwart van de opdracht besparen. Ons team is al fors kleiner en in samenwerking met andere bibliotheken zijn werkzaamheden efficiënter aangepakt. Voortdurend worden keuzes gemaakt met een focus op onze kerntaak. Steeds meer vrijwilligers komen ons helpen. Zo zorgen stagiairs van de ICT-opleiding van Scalda voor een dagelijks toegankelijke Digidesk, werken studenten van de HZ-opleiding Pedagogiek als voorlezers in gezinnen en zetten bijna 200 leerlingen en hun ouders zich in voor het dagelijkse reilen en zeilen in de bibliotheken op de scholen.

Een cruciaal jaar
2016 wordt een belangrijk jaar in de geschiedenis van Bibliotheek Vlissingen. Nog nooit stonden wij voor zo’n ingrijpende opdracht om kosten te besparen. Toch doen wij er alles aan om uiteindelijk nog een Bibliotheek voort te zetten, die werkelijk van betekenis kan blijven voor Vlissingen en haar inwoners!

Auteur

Rubrieken Algemeen, Nieuws

Trefwoorden ,

Reageren

One thought on “Bibliotheek presenteert toekomstscenario’s

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA