BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

9 februari 2016 @ 12:46 door | Geen reacties

Op weg naar een Taalhuis in Vlissingen

Veel laaggeletterde, laagopgeleide, anderstalige en oudere Vlissingers hebben moeite het gebruik van internet en computers. De Bibliotheek organiseert cursussen en spreekuren zodat deze groepen zich verder kunnen ontwikkelen op het digitale vlak. In 2016 breiden we onze activiteiten op dit gebied uit! Naast alle activiteiten rondom digitale vaardigheden wil de Bibliotheek zich in 2016 ook gaan richten op het vergroten van taalvaardigheden onder de laaggeletterden in Vlissingen.

Laaggeletterd
Ruim 12% van de Vlissingers is laaggeletterd. Dat blijkt uit een rapportage uit 2014 van Cubiss. Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Een laaggeletterde is iemand met taalniveau 1F (het niveau waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten) of lager. Dit houdt in dat een laaggeletterde wel een beetje kan lezen en een beetje kan schrijven, maar hier grote moeite mee heeft.

Taalhuis
Een Taalhuis is een informatiepunt voor iedereen die beter Nederlands wil leren spreken, lezen of schrijven, maar ook voor mensen die taalvrijwilliger willen worden. Een Taalhuis dient een toegankelijke, fysieke en voor velen een laagdrempelige plek te zijn. Een Bibliotheek met een neutrale en taalrijke omgeving, leermiddelen en pc’s leent zich hier bij uitstek voor.

Mensen met taalproblemen kunnen bij het Taalhuis terecht voor een intake en bepaling van hun taalniveau door een taalprofessional. Daarna worden zij ondersteund bij het vinden van passende taalondersteuning. Dit kan een cursus zijn bij bijvoorbeeld Scalda, Stichting Dunya of Mondo, maar ook oefenen met een geschikt Taalmaatje of deelname aan een Taalcafé. In het Taalhuis komt ook een collectie boeken en lesmateriaal. Hiermee kunnen Vlissingers zelf aan de slag om de taal beter te leren lezen en schrijven, of om iemand in de omgeving te helpen bij het verbeteren van zijn of haar taalvaardigheid.

Taalhuis Walcheren
In 2015 hebben de Walcherse gemeenten aangegeven te willen starten met het oprichten van Taalhuizen. Momenteel werken zij samen met de Walcherse bibliotheken, welzijnsorganisaties, Scalda en Stichting Lezen en Schrijven om het Taalhuis in 2016 vorm te geven.

Auteur

Rubrieken Dienstverlening

Trefwoorden , ,

Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA