BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

5 februari 2016 @ 12:45 door | 2 reacties

Presentatie ‘Bibliotheek: de huiskamer van de stad’

Gisteravond vond de tweede informatiebijeenkomst ‘Cultuur en bezuinigingen’ van de raad plaats. De Bibliotheek was een van de vier culturele organisaties die zich hier presenteerde. De Bibliotheek moet immers voor 2018 1,1 miljoen euro bezuinigen. In een goed bezochte sessie over de zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden voor Bibliotheek Vlissingen werd na afloop van de presentatie ingegaan op diverse vragen.

Provinciale samenwerking
Zo wilde men weten hoe door samenwerking op provinciaal niveau organisatiekosten te besparen zijn. Als voorbeelden werden genoemd het streven naar één gezamenlijke backoffice van de vier basisbibliotheken in Zeeland, zodat boekverwerking, ledenadministratie e.d. efficiënter worden uitgevoerd.

Het belang van dat Zeeuwse netwerk kwam bij de antwoorden op verschillende vragen aan de orde. Zo werd gevraagd wat de gevolgen zijn van het stopzetten van bibliotheekwerk in Vlissingen voor dat netwerk. Uitgelegd is dat dan de kosten voor het bibliotheeksysteem, zoals de gezamenlijke catalogus, voor de andere basisbibliotheken omhoog zal gaan. Ook daalt de kwaliteit van de dienstverlening in heel Zeeland als door Vlissingen voortaan geen boeken meer gekocht zouden worden. Met de bibliotheken in Zeeland wordt overlegd welke kosten door wie gedragen moeten worden om te voorkomen dat bezuinigingen bij één van de instellingen onbedoeld negatieve effecten heeft voor alle andere partners.

Certificering
Daarnaast kwamen vragen over de certificering, die vierjaarlijks door bibliotheken doorlopen mCertificeringoet worden. De branche van bibliotheken stellen deze kwaliteitsbeoordeling, mede onder druk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, verplicht. Als individuele bibliotheken namelijk hun kwaliteit onverantwoord laten dalen, verzwakt dat de kwaliteit van het hele netwerk. Zo kan Vlissingen klanten maar een keuze uit 65.000 verschillende boeken bieden, terwijl het gezamenlijke aanbod van de Zeeuwse bibliotheken uit meer dan een miljoen titels bestaat. Een niet gecertificeerde bibliotheek kan niet langer deel uitmaken van dat netwerk, waardoor hun gebruikers ook geen boeken uit dat netwerk meer kunnen aanvragen.

Overigens werd uitgelegd dat gemeente Vlissingen aan de ZB, Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, wil vragen een voorstel te doen voor het overnemen van de exploitatie van Bibliotheek Vlissingen. In dat geval moet de ZB voldoen aan de certificeringplicht voor de gemeente Vlissingen.

De presentatie van 4 februari is te vinden op onze website.

Auteur

Rubrieken Nieuws

Trefwoorden ,

Reageren

2 thoughts on “Presentatie ‘Bibliotheek: de huiskamer van de stad’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA