BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

31 mei 2016 @ 10:49 door | 6 reacties

“Wanneer gaat de Bibliotheek in Vlissingen nu verhuizen?”

Er wordt nu al een paar jaar gesproken over grote bezuinigingen voor de Bibliotheek in Vlissingen. Een deel van die bezuinigingen is voltooid, maar het grootste gedeelte moet nog worden volbracht. Het staat vast dat de Bibliotheek in Vlissingen moet inkrimpen. Maar wat verandert er dan en per wanneer? Allerlei scenario’s passeren de revue. Op 7 april 2016 kon u in de PZC zelfs lezen over een mogelijke verhuizing naar bioscoop CineCity. Wat is de stand van zaken ondertussen? Bibliotheekdirecteur Kees Hamann geeft antwoord op vragen die we regelmatig van klanten krijgen.

Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor de inwoners van Vlissingen?

De gevolgen zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening beperkt wordt, een minder aantrekkelijk gebouw betrokken zal worden, minder diensten aangeboden worden en er efficiënter gewerkt moet worden.

Gaat de Bibliotheek verhuizen naar een ander pand?

De kans dat de bibliotheek in ’t Spui kan blijven én dat er in Oost-Souburg een filiaal blijft, schat ik heel laag in. De gemeenteraad moet tegen de zomer van 2016 definitief bepalen wat zij na doorvoering van de bezuinigingen van 1,1 miljoen euro van de bibliotheek verwacht. Daarbij wordt nog niet besloten in welk pand een verkleinde bibliotheek mag doorgaan, maar financiële ruimte voor huisvesting is minimaal.

Zijn er gegadigden voor het pand aan de Spuistraat?

Er is zeker belangstelling van ondernemers en organisaties om in ’t Spui een winkel of dienstverlening te starten. De onduidelijkheid over de vraag of de bibliotheek nu wel of niet in ’t Spui blijft, maakt concrete afspraken hierover moeilijk. Direct na het besluit over het takenpakket zal met belangstellenden en investeerders gesproken worden over een mooie nieuwe invulling van dit pand.

Wanneer weten we meer?

Het besluit over het overeind te houden takenpakket van de bibliotheek wordt eind juli 2016 verwacht. Of er dan ook duidelijkheid komt over de plaats waar de bibliotheek komt, is nog onzeker. Lukt dat niet, dan zal in september 2016 dat besluit vallen.

Blijft er een Bibliotheek in Souburg?

Het bibliotheekbudget wordt met twee derde verlaagd. Dat kan alleen als er scherpe keuzes gemaakt worden. Een bibliotheek, zoals die nu al meer dan 25 jaar aan de Kanaalstraat staat, zal niet haalbaar zijn. Misschien is elders in Oost-Souburg toch met vrijwilligers een goedkope variant in stand te houden.

Wat gebeurt er met het personeel van Bibliotheek Vlissingen?

De bibliotheek is een gemeentelijke dienst en gemeente Vlissingen heeft bepaald dat er bij de bezuinigingen geen sprake zal zijn van gedwongen ontslagen. Toch zal ongeveer de helft van de medewerkers geen werkplek in de te verkleinen bibliotheek vinden, want ook op salariskosten wordt gekort. Sommigen gaan de komende jaren met pensioen, anderen kunnen bij geschiktheid doorstromen naar een vacature binnen het gemeentelijk concern.

Hoe denkt u over eventuele verplaatsing naar de bioscoop?

Het idee van de ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland om Bibliotheek Vlissingen voort te zetten in CineCity gaat ervan uit dat met zo’n combinatie een bruisend cultureel centrum ontstaat. Het zal er om spannen of het vast te stellen takenpakket in verhouding tot het beschikbare budget de mogelijkheden biedt om tot zo’n dynamische samenwerking te komen.

Auteur

Rubrieken Algemeen

Trefwoorden

Reageren

6 thoughts on ““Wanneer gaat de Bibliotheek in Vlissingen nu verhuizen?”

  1. Dick van den Bout schreef:

    Kees, vertrouw wat meer op krachtige publieke en private initiatieven. De bieb hoort in Vlissingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA