BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

11 oktober 2016 @ 10:15 door | 6 reacties

De vervolgstappen in het bezuinigingstraject

Afgelopen weken was Bibliotheek Vlissingen volop in het nieuws. Er zijn immers belangrijke besluiten genomen over de toekomst van onze Bibliotheek. Wat houden die besluiten nu precies in en wat zijn de vervolgstappen?

Achtergrond in het kort
Het college van b en w heeft in de zomer van 2014 opdracht gekregen van de gemeenteraad om vóór 2019 1,1 miljoen euro (65%) te bezuinigen op de Bibliotheek. Deze bezuiniging werd nodig geacht vanwege de grote financiële tekorten van de gemeente Vlissingen. Het spreekt voor zich dat het huidige Bibliotheekwerk in Vlissingen hierdoor aanzienlijk anders georganiseerd moet worden.

Het voorstel
Het college heeft op basis van het kleinere budget een voorstel gemaakt voor een verkleind takenpakket van de Bibliotheek. In grote lijnen houdt dit voorstel het volgende in:

  • De Bibliotheek in ’t Spui wordt verkocht. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe, kleinere stadsbibliotheek in Vlissingen. Locatie is nog niet duidelijk.
  • De Bibliotheek in Souburg sluit; daarvoor in de plaats komt een goedkopere, aangepaste bibliotheekvoorziening op een nog onbekende locatie in Souburg.
  • De Bibliotheek richt zicht op de volgende projecten: Taalhuis Walcheren, de Voorleesexpress, Boekstart en cursussen/activiteiten om de digitale vaardigheden van Vlissingers te vergroten.
  • De Bibliotheken op scholen verdwijnen. De Bibliotheek faciliteert nog wel zaken zoals boekenkisten. Er blijft budget beschikbaar voor extra aandacht voor scholen die in het kader van laaggeletterdheid de meeste hulp nodig hebben.

 

Dit voorstel heeft het college eind september 2016 voorgelegd aan de gemeenteraad. Na flink wat vragen van raadsleden is een meerderheid van de raad akkoord gegaan met dit voorstel.

En nu?
Nu het besluit is genomen, moeten de plannen worden geconcretiseerd. Waar komt die verkleinde stadsbibliotheek en wie gaat de organisatie beheren? Op welke scholen blijft een bibliotheekvoorziening in stand?
Er zijn twee plannen ingediend; het ene plan houdt in dat de Bibliotheek in beheer blijft van de gemeente Vlissingen, het andere plan is afkomstig van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Een ambtelijke werkgroep buigt zich momenteel over deze plannen om het college te adviseren.

Keuze
Zaak is nu dat het college een rationele afweging maakt tussen deze plannen. Welke Bibliotheek past het beste bij een gemeente als Vlissingen? Begin november 2016 wordt verwacht dat deze keuze gemaakt wordt. Dan is duidelijk waar de nieuwe Bibliotheek in Vlissingen komt en wie deze gaat beheren. Wordt vervolgd dus.

Reageren

6 thoughts on “De vervolgstappen in het bezuinigingstraject

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA