BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

Alle berichten van Kees Hamann

Directeur van Bibliotheek Vlissingen, levert bijdragen aan dit weblog om met u in contact te kunnen komen. Voel u dus vrij te reageren op zijn berichten en breng uw ideeën en suggesties omtrent de bibliotheek in, want hij doet daar zeker iets mee.

31 mei 2016 @ 10:49 door | 6 reacties

“Wanneer gaat de Bibliotheek in Vlissingen nu verhuizen?”

Er wordt nu al een paar jaar gesproken over grote bezuinigingen voor de Bibliotheek in Vlissingen. Een deel van die bezuinigingen is voltooid, maar het grootste gedeelte moet nog worden volbracht. Het staat vast dat de Bibliotheek in Vlissingen moet inkrimpen. Maar wat verandert er dan en per wanneer? Allerlei scenario’s passeren de revue. Op 7 april 2016 kon u in de PZC zelfs lezen over een mogelijke verhuizing naar bioscoop CineCity. Wat is de stand van zaken ondertussen? Bibliotheekdirecteur Kees Hamann geeft antwoord op vragen die we regelmatig van klanten krijgen. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor de inwoners van Vlissingen? De gevolgen zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening beperkt…

lees verder...
5 februari 2016 @ 12:45 door | 2 reacties

Presentatie ‘Bibliotheek: de huiskamer van de stad’

Gisteravond vond de tweede informatiebijeenkomst ‘Cultuur en bezuinigingen’ van de raad plaats. De Bibliotheek was een van de vier culturele organisaties die zich hier presenteerde. De Bibliotheek moet immers voor 2018 1,1 miljoen euro bezuinigen. In een goed bezochte sessie over de zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden voor Bibliotheek Vlissingen werd na afloop van de presentatie ingegaan op diverse vragen. Provinciale samenwerking Zo wilde men weten hoe door samenwerking op provinciaal niveau organisatiekosten te besparen zijn. Als voorbeelden werden genoemd het streven naar één gezamenlijke backoffice van de vier basisbibliotheken in Zeeland, zodat boekverwerking, ledenadministratie e.d. efficiënter worden uitgevoerd. Het belang van dat Zeeuwse netwerk kwam bij de antwoorden op verschillende vragen aan…

lees verder...
26 januari 2016 @ 16:23 door | 1 reactie

Bibliotheek presenteert toekomstscenario’s

Vorig jaar schreef ik over een zorgelijk jaar. Wij staan voor een ingrijpende financiële taakstelling. In het eerste kwartaal van 2015 leverden wij vier scenario’s in, die beschreven op welke manieren Bibliotheek Vlissingen kan voldoen aan de opdracht om € 1,1 miljoen (ofwel 66% van het budget 2015) goedkoper te gaan werken. De scenario’s in het kort Het eerste plan gaf vorm aan de wens van het college om een verkleinde Bibliotheek in het centrum en bibliotheken op alle basisscholen in stand te houden. Dat blijkt echter niet aan de financiële taakstelling te voldoen. Daarom is er in dat jaar verder gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden of andere manieren om de kosten te dekken….

lees verder...
9 februari 2015 @ 08:00 door | 5 reacties

Digitale vaardigheden bijgespijkerd

Internet neemt een steeds belangrijker plaats in ons leven in. Bedrijven en overheden maken er ook steeds meer gebruik van. Nederland is internationaal koploper in internet-dichtheid: meer dan 90 procent van de huisgezinnen heeft een internetaansluiting. Maar dit betekent jammer genoeg niet dat iedereen goed met het internet overweg kan en daardoor ook goed van dit kanaal gebruik kan maken. Heel veel mensen hebben de grootst mogelijke moeite om op internet te vinden wat ze zoeken. Soms is dat omdat ze geen verbinding met het internet kunnen krijgen, soms krijgen ze veel te veel informatie waardoor ze door de bomen het bos niet meer zien. Bij steeds meer diensten is…

lees verder...
20 januari 2015 @ 13:21 door | 7 reacties

2015 wordt een zorgelijk jaar

Terwijl kranten om begrijpelijke redenen bol staan van de berichten over bezuinigingen op de zorg, staat Bibliotheek Vlissingen ook voor een ingrijpende financiële taakstelling. Eerder berichtte ik u al over omvang en aanpak ervan. Er zijn inmiddels verschillende scenario’s ontwikkeld, die de komende maanden voor besluitvorming worden voorbereid. Die mogelijke routes moeten voldoen aan de vorige week van kracht geworden Wet Stelsel Openbare bibliotheekvoorzieningen, die op 5 december 2014 in het Staatsblad gepubliceerd werd. Eerder lichtte ik al toe waarom deze bibliotheekwet gemaakt is. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer werd steeds nadrukkelijker gesteld dat gemeenten niet verplicht zijn een bibliotheek in stand te…

lees verder...
coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA