BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

Alle berichten van VoorleesExpress Walcheren

De VoorleesExpress Walcheren heeft als doel om het voorleesritueel bij gezinnen te introduceren. Om iedereen te laten wennen aan voorlezen, komt een voorleesvrijwilliger 20 weken lang op dezelfde dag langs. Ze stimuleren en begeleiden de gezinnen om het (voor)lezen een terugkerend ritueel te laten zijn, ook na afloop van het project. Vanuit de Voorleesexpress leest u hier verschillende verslagen

26 februari 2016 @ 08:00 door | Geen reacties

“De VoorleesExpress bracht leesplezier terug”

Marja Geerse en Gwenny Rijkse werken op Basisschool Wilgenhof in Middelburg. Zij hielden tijdens de Kinderboekenweek op 15 oktober 2015 een inloopochtend voor ouders die geïnteresseerd waren in de VoorleesExpress Walcheren. Projectleider Njonkie kwam enthousiast vertellen over dit project. In deze blog vertellen Marja en Gwenny over deze bijeenkomst. Taalarme thuisomgeving Njonkie vertelde dat iemand aan huis komt voorlezen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Het stelt ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren op hun eigen manier. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat…

lees verder...
27 november 2015 @ 13:27 door | 3 reacties

Bibliotheek organiseert Leesnetwerk: BoekStart in de kinderopvang

Op woensdagmiddag 18 november j.l. organiseerde Bibliotheek Vlissingen in Bredeschool Kroonjuweel in Oost Souburg een leesnetwerk bijeenkomst voor alle (voor)leescoördinatoren van de kinderopvang en basisscholen op Walcheren. Een geslaagde middag met meer dan 30 deelnemers. De aansluitende workshop ‘Muziek op Schoot’ leverde veel nieuwe inzichten op. Waarom (voor)lezen in de kinderopvang? BoekStart in de kinderopvang is een vervolg op het project BoekStart voor baby’s in de Bibliotheek. De Bibliotheek heeft een belangrijke rol. In samenwerking met de kinderopvang wordt een rijke en stimulerende leesomgeving gecreëerd voor jonge kinderen van 0-4 jaar. Voorlezen en leesbevordering moet een vaste plek krijgen in de kinderopvang, met o.a. een voorleesplan. Per kinderopvanglocatie heeft één…

lees verder...
6 november 2015 @ 14:13 door | Geen reacties

De kunst van het interactief voorlezen

Voor de derde keer op rij organiseerde de VoorleesExpress Walcheren op zaterdag 24 oktober de training ‘interactief voorlezen’ voor een nieuwe lichting (vrijwillige) voorlezers. Alle dertig voorlezers in spe kwamen op hun vrije zaterdag voor deze training naar de bibliotheek. Hieruit bleek hoe serieus ze hun vrijwillige voorleestaak opvatten! Babyleeftijd De training begon met het belang en plezier van (voor)lezen. Het beste begin je met ‘voorlezen’ vanaf babyleeftijd. Je beleeft samen met het kindje plezier door erbij te vertellen. Als het kind een eend op een bladzijde ziet, zeg je ‘kwak kwak’ en zing je uit volle borst ‘alle eendjes zwemmen in het water’. Vaak geeft het kind een blijk…

lees verder...
8 april 2015 @ 08:00 door | 2 reacties

“Taalachterstand kinderen bestrijd je samen”

De VoorleesExpress, Peutertje Luister, de Sprookjeskoffer. Dit zijn een aantal structurele voorleesactiviteiten die onze bibliotheek aanbiedt. “Dat zijn hele nuttige activiteiten”, zegt collega Njonkie Pattinama. Hij is projectleider van de VoorleesExpress Walcheren. “We willen hiermee bestrijden dat basisschoolverlaters het taalniveau hebben van kinderen uit groep 6. Dat komt helaas te vaak voor. De bibliotheek wil hier meer aandacht op vestigen. Dat kan door netwerken en samenwerken.” Netwerken Bibliotheek Vlissingen, de Zeeuwse Bibliotheek en de VoorleesExpress Walcheren hebben op 20 maart actief geparticipeerd tijdens een activiteit van Stichting Welzijn Middelburg. Dit was in het kader van NL Doet. Njonkie: “Samen met collega Nico Dullaert gaf ik vanuit de VoorleesExpress Walcheren een…

lees verder...
25 februari 2015 @ 09:00 door | 4 reacties

Studente HZ leest voor bij Turks gezin

Inge van Hoorn

Inge van Hoorn is derdejaars studente Pedagogiek op de HZ en voorlezer van de VoorleesExpress Walcheren. Afgelopen maanden las ze voor bij een Turks gezin in Middelburg en beschrijft haar ervaringen. Betrokken Inge: “Op 29 december 2014 las ik voor het laatst voor bij Ayse (4 jaar). Haar vader is kledingmaker en haar moeder is werkzoekende. Na een aantal keer voorlezen, kende Ayse al meer woorden dan in het begin. Wanneer ze niet moe was, praatte ze veel met mij na het voorlezen. Zo leerde ze veel nieuwe Nederlandse woorden. De moeder van Ayse was vanaf de eerste keer dat ik kwam erg betrokken en zat er bij als ik…

lees verder...
coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA