BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

Over Biebblog Vlissingen

Bibliotheek Vlissingen presenteert hierbij haar Bibliotheekblog. Naast onze eigen website, social media kanalen, een maandelijkse digitale nieuwsbrief, nog één communicatiekanaal. Is dat niet wat overdreven?

Wij vinden van niet, dit webblog is meer informeel dan onze website. Onze medewerkers schrijven vanuit hun eigen invalshoek. Zij beschrijven wat hun bibliotheekwerk inhoudt. Bovendien kunt u via dit blog reageren op onze initiatieven.

Geen eenrichtingsverkeer
Het initiatief om tot dit weblog te komen benadrukt de wens van de Bibliotheek om écht contact met Vlissingers en andere geïnteresseerden te krijgen. Dus geen eenrichtingsverkeer, maar mogelijkheden voor u om op onze ideeën te reageren en vooral ook om zelf met suggesties voor verbetering van de dienstverlening te komen.

Ontwikkeling
Bij de start van Biebblog in 2009  schreef een kwart van al onze medewerkers mee. Dat aantal is erg aan verandering onderhevig. Vertrek van personeel en verandering van werkzaamheden zijn hier vooral debet aan. Al met al zijn er een aantal vaste Biebbloggers en soms een aantal gastbloggers. Kijk vooral eens onder auteurs voor een overzicht. Maar let op: sommige auteurs zijn niet meer actief, dat staat dan aangegeven in hun biografie.

In den beginne schreven we meer persoonlijke verhalen en ervaringen op, vaak wel enigszins boek- of filmgerelateerd. Maar eigenlijk over alles wat onze redacteuren interesseerde. Dat kon erg uiteenlopen, dat begrijpt u wel. Van hardlopen en scrabbelen tot vogels spotten. Maar lees-, kijk- en doetips vindt u ondertussen op andere, veel uitgebreidere sites. Dat kunnen wij niet evenaren. Nu zijn we een blog dat wordt onderhouden door bibliotheekmedewerkers die schrijven over hun werkzaamheden. Wat gebeurt er achter en voor de schermen van Bibliotheek Vlissingen?

Op verjaardagen krijgen wij als medewerkers, na het vertellen van onze werkplek, regelmatig de vraag te horen: oh, de Bibliotheek, wat doe je daar dan, behalve boeken uitlenen?

Dit blog geeft uitgebreid antwoord op die vraag!

 

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA